Acasă

Centrul Studenţesc de Cercetare LITERACUM este o iniţiativă a studenţilor şi a masteranzilor Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie de la Universitatea de Vest din Timişoara. Obiectivul său fundamental îl constituie activitatea ştiinţifică studenţească de performanţă în domeniul literaturii, cu accent major pe literatura română.

Creat din dorinţa studenţilor de a-şi împărtăşi, într-un cadru adecvat, propriile idei şi proiecte de cercetare ştiinţifică, CSCL este deschis exclusiv acelor colegi care doresc și au capacitatea să se implice activ în manifestările specifice desfăşurate. Astfel, centrul realizează periodic diverse întâlniri și dezbateri tematice, activitatea curentă a grupului fiind reflectată în revista online  „Literacum”. De asemenea, CSCL organizează în fiecare an un colocviu de literatura română: „Colocviul Literacum”, veritabilă propedeutică pentru participarea membrilor săi la colocviile naţionale studenţeşti de profil. Totodată, centrul are în vedere colaborarea cu organisme similare din celelalte universităţi.

Prezenta platformă virtuală ne permite o deschidere comunicaţională augmentată, atât raportat la propriii membri, cât şi înspre posibili noi colaboratori (sau chiar către vizitatori online neimplicaţi), convinşi fiind de nevoia continuă de sincronizare cu lumea literară autentică din jurul nostru.